Menu
X

Specialities : အရိုးခွဲစိတ် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

ဒေါက်တာ ဌေးကြွယ်

M.B.,B.S,M.Med.Sc (Ortho)

အရိုးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်ကု ဆရာဝန်ကြီး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေးမြို့။


Time
နေ့စဉ် – နံနက် (၈း၀၀) နာရီ ၊ (On Call)
တနင်္ဂနွေ မထိုင်ပါ။

Language
– Burmese, Chinese

Make Appointment

ဒေါက်တာနေထွန်း

M.B.,B.S,M.Med.Sc (Ortho)
Consultant Orthopedic Sugeon

အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာခွဲစိတ်
အထူးကုဆရာဝန်ကြီး


Time
On Call

Language
– English

Make Appointment

တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းဝင်း

M.B.,B.S,M.Med.Sc (Ortho)
Dr.Med.Sc, F.I.C.S (Ortho)


အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး


Time

နေ့စဉ်-ညနေ(၃: ၃၀)နာရီ
(On Call)

Make Appointment

ဒေါက်တာနေမျိုးထွန်း

M.B.B.S,M.Med.Sc(Orthopaedics)

အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး
အရိုးရောဂါအထူးကု
ဆေးရုံကြီး၊မန္တလေး။


Time

(On Call)

Make Appointment

တွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာခိုင်စိုးထွန်း

M.B.B.S,M.Med.Sc(Ortho)
Senior Consultant Orthopaedic Surgeon

အရိုး၊အကြော၊အဆစ်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာခွဲစိတ်အ ထူးကုဆရာဝန်ကြီး


Time

နံနက်(၉း၀၀)နာရီမှ
ညနေ(၆5၀၀)နာရီထိ

Make Appointment

တွဲဖက်ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်မင်းဟန်

M.B.B.S,M.Med.Sc(Ortho) Dr.Med.Sc(Ortho) Dip.Med.Ed

တွဲဖက်ပါမောက္ခ/အရိုးနှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်အထူးကု


Time

Sat 12 PM
Sun 9 AM
Tue, thur 4 pm

Make Appointment

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစည်သူ

M.B.B.S,M.Med.Sc(Ortho) Dr.Med.Sc,F.I.C.S(Ortho), Dip.Med.Ed

ပါမောက္ခ/အရိုးနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး


Time

နံနက် ၈ နာရီ
ညနေ ၄ နာရီ

Make Appointment

ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဦးအောင်ကျော်ဦး

M.B.B.S,M.Med.Sc(Ortho) Dr.Med.Sc(Ortho)C.A.P.H.P(France)

အရိုး၊ အကြော၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး အရိုးရောဂါအထူးကုဆေးရုံ ကြီး၊မန္တလေး။


Time

နေ့စဉ်-နံနက်(၉း၀၀)နာရီမှ
နံနက်(၁၁း၃၀)နာရီထိ
ညနေ(၄း၀၀)နာရီမှညနေ(၆း၀၀)နာရီထိ
oncall

Make Appointment

© Copyright 2024 City Hospital Mandalay. All rights reserved.

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!